Partners 2022

FINANCIAL SUPPORT
The "NanoTech Poland" conference is co-financed by the Ministry of Education and Science as part of the "Excellent Science" program under contract no. DNK/SP/513684/2021 of April 19, 2022.

GOLD SPONSORS

Pro-Environment Polska jest oficjalnym dystrybutorem PerkinElmer, Inc. – wiodącego producenta aparatury analitycznej i badawczej oraz akcesoriów i materiałów dla branży chemicznej, farmaceutycznej, biotechnologicznej, jakości żywności i ochrony środowiska.
Kontynuując doświadczenie PerkinElmer, Pro-Environment Polska dostarcza dopasowane i nowoczesne rozwiązania analityczne dla polskich laboratoriów.
Pro-Environment Polska w swojej ofercie posiada najnowocześniejszą aparaturę analityczną PerkinElmer, zarówno z zakresie technik spektroskopowych (w tym analizy pierwiastkowej), chromatograficznych, spektrometrii mas, analizy termicznej, technik łączonych, radiometrii, a także obrazowania, analiz biochemicznych, molekularnych, funkcjonalnych oraz automatyki laboratoryjnej.  Portfolio uzupełniają unikalne systemy do wieloparametrowego obrazowania skrawków tkankowych firmy AKOYA® Biosystems oraz urządzenia do charakterystyki interakcji molekularnych switchSENSE® innowacyjnej firmy Dynamic Biosensors.
Pro-Environment Polska oferuje kompletne, zautomatyzowane systemy analityczne przeznaczone zarówno do prac naukowo-badawczych jak i rutynowych analiz kontrolujących przebieg procesów lub jakość produktów, realizuje również kompleksowe wyposażenie laboratorium „pod klucz".

 

MEDIA PARTNER


Molecules, our conference partner, offers special discounts for submitted papers to the Special Issue NanoTexh Poland 2022 - NanoTechnology in Energy, Electronics, Photonics, Environment and Biomedicine:
  • 20% discount for each submitted paper from conference attendees,
  • one waiver slot for the winner of the Best oral presentation award within the Young Researchers Forum.